Propunere de curs opțional în Curriculum la Decizia Școlii

Dezvoltarea imaginii de sine și a încrederii în sine prin psihodramă

Training orientat

Notă de prezentare

Cursul este structurat în 11 ateliere de lucru  a câte 90 de minute fiecare, cu o frecvență lunară, folosind tehnicile psihodramatice inițiate în cadrul teatrului social. Presupunerile de la care pornim sunt:

 1. Utilizarea acestor tehnici va influența dezvoltarea autoaprecierii de sine și a încrederii în sine la adolescenți (13 – 18 ani)
 2.  Tehnicile psihodramatice condiționează reevaluarea constructivă a încrederii și autoaprecierii la adolescenți;
 3. Psihodrama influențează inițierea contactelor sociale favorizând creșterea încrederii în sine a adolescenților;
 4. Psihodrama oferă posibilitatea de a dezvolta la tânăra generație sentimentul de siguranță, încredere și autoapreciere necesare în procesul de luare a deciziilor.

Competențe generale

Intervenția psihologică în dezvoltarea încrederii în sine prin psihodramă are ca scop dezvoltarea încrederii în sine la adolescenți, a îmbunătățirea imaginii de sine la nivel personal și social prin psihodramă.

Obiectivele intervenției psihologice se structurează astfel:

 1. Cunoștințe:

a. Prezentarea noțiunii de încredere în sine și a componentelor ei: capacități de autoprezentare, autoapreciere adecvată, optimism.

b. Prezentarea conceptului de psihodramă și a tehnicilor de intervenție psihologică.

c. Identificarea scopurilor adolescenților și a posibilelor trasee de realizare folosind tehnici psihodramatice.

2. Capacități:

a. Dezvoltarea capacităților de colaborare și cooperare în grup;

b. Antrenarea capacităților de comunicare și relaționare socială armonioasă prin intermediul tehnicilor psihodramatice;

c. Definirea modurilor eficiente de manifestare a propriilor dorințe și sentimente în relații cu alții, pornind de la „trăirea aici și acum” din teatrul social.

3. Atitudini:

a. Formarea abilităților de autoanaliză și apreciere a sinelui și a comportamentului;

b. aprecierea capacității de utilizare a cunoștințelor în diverse medii și în soluționarea diferitelor probleme în care se integrează sinele personal și cel social al adolescenților;

c. Exersarea tehnicilor de comunicare autentică prin intermediul rolurilor psihodramatice.

Competențe specifice și exemple de activități de învățare

 1. Ce înseamnă încrederea în sine. Noțiuni de psihodramă

Obiective:

 • Cunoașterea reciprocă a participanților,  dezvoltarea coeziunii de grup prin tehnici psihodramatice;
 • Concretizarea intereselor și scopurilor fiecărui participant și ale grupului;
 • Instituirea unei atmosfere favorabile lucrului în grup prin configurarea participativă a unor reguli
 • Informarea asupra noțiunii de „încredere în sine” și a conceptului de psihodramă.

1. Exerciţiul „Autoprezentare”;

2. Tehnica „Monologul”;

3. Exerciţiul ”Portretul unui necunoscut”;

4. Tehnica „Dublarea Eul-ui”;

5. Exerciţiul „Regulile grupului”;

6. Exerciţiul „Pomi şi fructe”;

7. Tehnica „Improvizare spontană”.

8. Tema de acasă: „Eroul din visele mele – identificarea unui protagonist”.

 • Cine sunt eu?

Obiective:

 • Dezvoltarea capacităților de autoprexentare prin intermediul psihodramei;
 • Dezvoltarea atmosferei de colaborare și coeziune grupală
 • Construirea relațiilor Eu-El-Noi prin tehnici psihodramatice.
 • 1. Exerciţiul „Sufl ul comun”
 • 2. Tehnica „Joc de rol”
 • 3. Exerciţiul „Cine sunt eu, cum sunt eu?”
 • 4. Tehnica „Monolog”
 • 5. Exerciţiul „Ce cred oamenii despre mine?”
 • 6. Tehnica „Inversarea rolurilor”
 • 7. Tema de acasă: „Un altul din mine…Cine ar fi ?”
 • Optimist sau pesimist?

Obiective:

 • Formarea  unei atitudini pozitive față de evenimentele din viață prin tehnicile psihodramatice;
 • Exersarea unor modele de comportament optimist/pesimist pri joc de rol;
 • Aprecierea stărilor de spirit optimist/pesimist

1. Exerciţiul „Numele meu”

2. Tehnica „Improvizarea fanteziei”

3. Exerciţiul „Transformarea problemelor în scopuri”

4. Tehnica „Oglinda din spate”

5. Exerciţiul „Un altul din mine… Cine ar fi ?”

6. Tehnica „Proiectarea viitorului – joc de rol”

7. Tema de acasă: „Realizarea unui lucru de care cred la moment că nu sunt capabil/ă”.

 • Lucrul cu scopurile

Obiective:

 • Dezvoltarea capacităților de stabilire a priorităților în realizarea scopurilor prin tehnicile psihodramatice și ale art-terapiei prin desen.
 • Cunoașterea motivație personale și orientarea pozitivă a acesteia.
 • 1. Exerciţiul „Anotimpuri”
 • 2. Exerciţiul „Harta Vieţii Mele!”
 • 3. Tehnica „Proiectarea psihodramatică prin desen: „Harta Vieţii Mele!”
 • 4. Tehnica „Oglinda – trecut, prezent şi viitor”
 • 5. Tema de acasă: „Cauzele cele mai frecvente ale eșecurilor personale și sociale
 • Dezvoltarea capacităților de depășire a barierelor în realizarea scopurilor.

Obiective:

 • Dezvoltarea capacităților de stabilire a priorităților în realizarea scopurilor prin utilizarea tehnicilor psihodramatice
 • Înlăturarea mecanismelor de apărare și a rezistențelor
 • Construirea noilor modele comportamentale prin tehnici psihodramatice
 • 1. Exerciţiul „Magazinul visurilor”
 • 2. Tehnica „Fantezia improvizată”
 • 3. Exerciţiul „Viaţa mea – o decid Eu!”
 • 4. Tehnica „Autorealizarea”
 • 5. Tehnica „Dublarea Eu-lui”
 • 6. Tema de acasă: „¾ din zi Monolog: Eu peste 10 ani…”
 • Sinele meu personal și social

Obiective:

 • Dezvoltarea capacității de autoprezentare constructivă prin intermediul tehnicilor psihodramatice
 • Identificarea și valorificarea posibilităților de stabilire a contactelor interpesonale.

1. Tehnica „Monologul terapeutic: Povestea stejarului”

2. Exerciţiul „Dugheana cu minuni”.

3. Tehnica „Monologul terapeutic: Povestea curcubeului”

4. Exerciţiul „capacitatea de-a convinge o persoană”

5. Tehnica „Joc de rol”

6. Tema de acasă: „Utilizarea metodelor de-a obţine simpatia în cotidian.

Notarea rezultatelor – schimbărilor pozitive în capacitatea de-a comunica”

 • Încrederea în sine în situații complicate

Obiective:

 • Dezvoltarea capacităților de orientare în spații complicate prin implicarea spiritului creativ
 • Identificarea propriilor capacități creative prin intermediul tehnicilor psihodramatice.

1. Exerciţiul „Şapte pălării gânditoare”

2. Tehnica „Lumea auxiliară”

3. Exerciţiul „Capacităţi şi soluţii”

4. Tehnica „Schimb de roluri”

5. Exerciţiul „Clipele cunoaşterii”

6. Tehnica „Scaunul gol – proiecţie”

7. Tema de acasă: „Utilizarea soluţiilor creative, elaborate la training, în situaţii cotidiene,  atunci când  situaţiile se complică.

 • Sentimente și dorințe

Obiective:

 • Dezvoltarea abilităților de autoanaliză și identificarea dificultăților de interacțiune cu alții prin intermediul psihodramei
 • Definirea modurilor eficiente de manifestare a propriilor dorințe și sentimente

1. Exerciţiul „Ce doresc să-i comunic persoanei care nu este lângă mine?”

2. Tehnica „Oglinda”

3. Exerciţiul „Ce-mi limitează acţiunile în relaţiile interpersonale?”

4. Tehnica „Lumea auxiliară”

5. Exerciţiul „Identificăm şi înlăturăm dificultăţile în comunicare”

6. Tehnica „Publicul cu spatele la protagonist”

7. Tema de acasă: „Utilizarea comunicării artistice în cotidian”. Notarea rezultatelor.

 9.Ce-am învăţat pentru mine şi despre mine? Autoevaluare

Obiective:

 • Verifi carea rezultatelor intervenţiei psihologice;
 • Stabilirea unor moduri de dezvoltare a abilităţilor cultivate în cadrul şedinţelor intervenţiei psihologice;
 • Identifi carea unor „puncte slabe” şi modelarea unor modalități  independente de înlăturare a lor prin tehnicile psihodramatice.

1. Exerciţiul „Spirit de echipă”

2. Tehnica „Inversarea rolurilor”

3. Exerciţiul „Povestea şanselor realizate”

4. Tehnica „Fantezia improvizată”

5. Exerciţiul „Maşina timpului”

6. Exerciţiul „Dicţionarul”

7. Tehnica „Monologul intern”

8. Tema de acasă: „Utilizarea comunicării sincere/spontane în cotidian.

Notarea rezultatelor”

10.Totalizarea rezultatelor şi finalizarea activităţii de grup

Obiective:

 • Totalizarea rezultatelor intervenţiei psihologice de dezvoltare a încrederii

în sine prin psihodramă;

– Stabilirea unor sarcini, prin care s-ar putea  perpetua experienţa căpătată în grupul psihologic în condiţiile sociale reale.

1. Exerciţiul „Ce am învăţat în grup?”

2. Tehnica „Visurile în stare de veghe”

3. Exerciţiul „Ce aş dori să realizez?”

4. Tehnica „Monologul”

5. Exerciţiul „Floarea soarelui”

6. Tehnica „Oglinda”

7. Tehnica „Monologul terapeutic: Dincolo de noi…”

11.Întărirea Sinelui personal şi social prin psihodramă

Obiective:

 • Posttestare [testele aplicate înainte de training].
 •  Întărirea imaginii de sine la nivel personal şi social prin intermediul tehnicilor psihodramatice.

1.Tehnica „Proiectarea psihodramatică prin desen: Călătorie în Lumea Fericirii…”

2. Tehnica „Oglinda”

3. Tehnica „Monologul terapeutic: Eu într-o lume imaginară…”

4. Tehnica „Monolog”

´ Bibliografie

 1. Nathaniel Branden – Ce 6 stâlpi ai încrederii în sine – editura Amsta Publishing, 2008
 2. Phillip C. McGRAW – Strategii de Viață – Editura Curtea Veche Publishing, 2003.
 3. Iacob Levy Moreno – Scrieri Fundamentale – Editura Trei, București, 2009
 4. Adam Blatner, Alee Blatner – Foundations of Psychodrama – Springer Publishing Company, Inc, New York, 1988
 5. PSYCHODRAMA – ITS APPLICATION  TO.. – East  Rutherford, NJ, 07073, 1990

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *